Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

1. BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Descartes & Sullivan Publishing Bt. által készített és forgalmazott termékek megrendelésének, a létrejött megrendelések kezelésének, a megrendelt termékek kézbesítésének szabályait, valamint a Bt és a megrendelők közötti jogviszony egyéb kérdéseit.

www.orokkek.hu internetes weboldalt (továbbiakban weboldal) a Descartes & Sullivan Publishing Bt. üzemelteti. A weboldal lehetővé teszi, hogy a Megrendelők az interneten is megrendelhessék Descartes & Sullivan Publishing Bt által készített és forgalmazott Örökkék márkanevű,kézzel mintázott és kékfestő eljárással készített termékeket .

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Készítő: Descartes & Sullivan Publishing Bt (Székhely: 1119 Bp., Tétényi út 38/b.; cégjegyzékszám: 01-06-776380)

Termék: a Készítő által készített, hagyományos kékfestő elárással vagy kézi nyomással, egyenként mintázott, nyomott és festett, egyedileg szabott és varrt kézműves ruházati termékek, kiegészítők, lakberendezési és ajándéktárgyak.

Megrendelő:az a természetes vagy jogi személy, aki a jelen ÁSZF feltételeit elfogadva, érvényes megrendelést ad le a Készítő részére a 3. pontban leírtak alapján.

Megrendelés:a Megrendelő részéről a Készítő általános megrendelési ajánlatának elfogadását a 3. pontban kifejtettek szerint. A  Megrendelő által a Készítő valamely termékére vonatkozóan leadott – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó – megrendelés alapján érvényesen létrejövő, a fogyasztói ár és szállízási díj Készítőhöz történő beérkezésével hatályba lépő határozott idejű szerződéses jogviszony. Ennek tárgya a megrendelt termék a Megrendelő vagy a Címzett részére történő kézbesítése.

Címzett:az a természetes vagy jogi személy, akinek részére a terméket kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos a Megrendelő személyével.

3. A MEGRENDELÉS MENETE

3.1. A megrendelés történhet:

3.2. Megrendelő a weboldalon található megrendelőfelület kitöltésével (webshop menüpont) és elküldésével kijelenti, hogy az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit megismerte, megértette, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Megrendelő a megrendelőfelület kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Készítő a Megrendelő személyes vagy céges adatait – csak és kizárólag a szolgáltatás teljesítésének céljából – nyilvántartsa és kezelje.

Az „Elküld” gomb megnyomásával a Megrendelő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik.

3.3. A megrendelés minimális tartalma:

 • a megrendelni kívánt termék/ek neve, darabszáma
 • Megrendelő neve (név vagy cégnév), e-mail címe, telefonszáma és postacíme (irányítószám, településnév, közterület, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése)
 • Címzett neve és postacíme (irányítószám, településnév, közterület, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése), amennyiben eltér a Megrendelő nevétől és postacímétől;
 • fizetési mód megjelölése a jelen ÁSZF 6.1 pontja szerint.

Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó megrendelés tekinthető érvényes megrendelésnek.

3.4. A megrendelés visszaigazolása

A megrendelés elküldését követően a Megrendelő az általa megadott e-mail címre elektronikus visszaigazolást kap. Az elektronikus visszaigazolás tartalmazza:

 • a megrendelni kívánt termék/ek nevét, darabszámát,
 • a választott fizetési módot és a fizetendő összeget,
 • Megrendelő adatait (név, cím)
 • a számlázási és postázási adatokat, amennyiben eltérnek a Megrendelő adataitól
 • átutalásos fizetési mód esetén a Készítő bankszámlaszámát és a megrendelés azonosítóját.
 • online fizetési mód választása esetén átirányításra kerül az ÁSZF 6.1. pontja szerinti tranzakciós felületre,

Megrendelő köteles a megrendelés visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Készítőnek haladéktalanul bejelenteni a weboldal alsó részén szereplő elérhetőségek egyikén. Amennyiben a Megrendelő késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Készítő nem felel az eltérésből adódó hibás kézbesítésért, valamint a nem megfelelő címre történő kézbesítésért. Amennyiben Megrendelő más Címzettnek ajándékoz terméket, úgy megrendelésével szavatolja, hogy a Címzettől adatkezelési hozzájárulással rendelkezik.

A Készítő nem vállal felelősséget a megadott e-mail címmel kapcsolatos esetleges változások miatt a Megrendelőnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben:

 • a változásról a Megrendelő a Készítőt nem tájékoztatta,
 • a tájékoztatás nem megfelelő időben vagy tartalommal történt.

3.5. A megrendelés interneten kötött, nem aláírt szerződésnek minősül, mely a megrendeléssel és a visszaigazolással érvényesen létrejön. A szerződés nyelve a magyar, a benne szereplő árak forintban értendők, alanyi adómentesek. A szerződés akkor lép hatályba, ha a visszaigazolásban szereplő fizetendő összeg beazonosítható módon jóváírásra kerül a Készítő bankszámláján, vagy a Készítő illetve képviselője részére készpénzben megfizetésre kerül. Amennyiben a Készítő bankszámlájára nem beazonosítható befizetés érkezik, és a befizető nem jelentkezik a Készítőnél:

 • átutalásos fizetési mód esetén 30 nap után visszautalásra kerül a befizetett összeg,
 • bankkártyás és csekkes fizetési mód esetén a szükséges adatok hiányában nem áll módunkban a befizetett összeg visszafizetése.

A Készítő a megrendelt termékeket a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint –szolgáltató igénybevételével –  kézbesíti a Megrendelővel egyeztetett módon és címre.

3.6. Megrendelő a megrendelői jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja/kijelenti, hogy

a) Készítő a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és címadatokat, valamint a Megrendelő által ezen felül önként megadott egyéb személyes adatait a megrendeléssel összefüggésben:

 • termékek megrendelése esetén a megrendelés időpontját követő második naptári év utolsó napjáig, illetve a jogszabályok által előírt ideig kezeli, adatbázisban tárolja, nyilvántartja a Megrendelő kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában,

b) Készítő a Megrendelő vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – a Címzett egyes személyes adatait (név, cím, megrendelt termék neve, darabszám,  fizetési mód) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult kézbesítő, vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Készítő, mint adatkezelő, illetve a Készítő utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, a kézbesítés biztosítása érdekében a Megrendelőt megkeressék;

c) Készítő a megrendelés teljesítése után új ajánlattal megkeresse

5FIZETÉSI MÓDOK

5.1. A weboldalon keresztül történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok lehetségesek:

a) készpénz-átutalási megbízás (csekk),
b) átutalás folyószámláról,
c) a barion által üzemeltetett internetes fizető oldalon (tranzakciós oldalon) keresztül a tranzakciós oldal által elfogadott bankkártyák segítségével.

5.2. Személyesen történő megrendelés esetén készpénzzel lehet fizetni a Készítő ideiglenes kihelyezett standjain, illetve a Készítő által megjelölt más helyszíneken.

5.3. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion tranzakciós oldalán végrehajtott fizetésekért és bármilyen egyéb műveletért a Készítő nem vállal felelősséget, így különösen a fizetés során megadott kódokért, mivel azokat nem kapja meg, nem kezeli. A Készítő a fizetés sikerességéről a Bariontól kapott jelzés alapján visszaigazoló e-mailben értesíti a Megrendelőt. 

5.4. A Készítő a megrendeléskor megadott számlázási adatokra állítja ki számlát, amennyiben ezt a Megrendelő jelzi, eltérő esetben nyugtát állít ki.

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

6.1. A megrendelések feldolgozása és a termékek postázása hétköznapokon történik.

A Készítő megbízásából eljáró Magyar Posta Zrt., Futárszolgálat vagy csomagküldő vállalkozás (továbbiakban Terjesztő) a megrendelt terméketa megadott címre,  vagy postafiókra, portaszolgálatra vagy csomagautomatába kézbesíti. A terméket becsomagolva, névvel és címmel ellátva juttatja el a Megrendelőhöz, illetve Címzett megjelölése esetén a Címzetthez. A kézbesítés a megrendelt termékek súlyától függően ajánlott levélként, nagyobb súlyú és terjedelmű megrendelés esetén csomagként történik. A termékek súlya alapján felszámolt postaköltségeket a Magyar Posta Zrt. tarifatáblázata tartalmazza, melyről a www.posta.hu weboldalon lehet tájékozódni, illetve az egyeztetett és választott szolgáltató árajánlata tartalmazza.

 Amennyiben a Megrendelő nem veszi át az általa már kifizetett küldeményt, és az visszaérkezik a Készítőhöz, egyszeri alkalommal van lehetőség a küldemény újrapostázására. Ez esetben a Készítő felkeresi a Megrendelőt, és kérésére – az ismételt kézbesítés postaköltségének átutalással történő kiegyenlítését követően – ismételten postára adja a küldeményt.

6.3. A kézbesítést végző szolgáltató határozza meg a kézbesítési napokon belüli kézbesítés időpontját. A kézbesítés időpontjáról és feltételeiről tájékozódjon a Ta választott szolgáltató oldalán.

7. REKLAMÁCIÓKEZELÉS

A Készítő a Megrendelővel vagy – ha nem azonos a Megrendelővel – Címzettel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn. A Készítő ügyfélszolgálata rögzíti a reklamációt, és amennyiben a kérdésben nem illetékes, továbbítja a Terjesztő felé.

A reklamációt az alábbi elérhetőségeken lehet eljuttatni a Készítő felé:

a) telefonon: +36-30-989-3489 
b) e-mailben: webshop.orokkek@gmail.com

A Készítőnél bejelentett valamennyi reklamáció 30 napon belül kivizsgálásra kerül. A vizsgálat eredményéről igény szerint a Megrendelő tájékoztatást kap.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1. Jelen ÁSZF 2019. május . napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

Az ÁSZF Megrendelővel való megismertetéséről a Készítő weboldal útján gondoskodik.

Készítő fenntartja a jogot a vásárlási feltételek módosítására. A Készítő a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a weboldalon. Módosulás esetén a szolgáltatás további igénybevételével (weboldal használatával) a Megrendelő a módosított ÁSZF feltételeket elfogadja.

8.2. A személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Kiadó Adatkezelési Tájékoztatója rögzíti, ami a www.orokkek.hu weboldal láblécének Adatvédelem menüpontja alatt érhető el.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük